Chinchilla

Bilogisk data

Chinchilla är gnagare och lever naturligt på 3000-5000 meters höjd i Anderna i Peru, Chile, Bolivia och Argentina.

Vuxen vikt                     400-500 g, honor är större än hannar
Födelsevikt                    30-60 g
Antal födda                    1-5, vanligtvis 2
Dräktighet                     111 dagar, födelse ofta tidigt på morgonen
Tid för avvänjning       8 veckor
Livslängd                      10 år – upp till 18 år har blivit registerat
Sexuell mognad           3-5 månader, skall dock ej paras före 8 månader
Kroppstemp                 38-39 ºC
Puls                                100-150/minut
Andnings frekvens     40-80/minut

Kom ihåg att Chinchilla är mest nattdjur, men de kan vara ganska aktiva även under dagen.

Foder.
Tyvärr är väldigt lite känt om utfodring hos vilda chinchillor förutom att de gärna äter en hel del olika vegetabiliska foder. I fångenskap har marsvin och kanin pellets fungerat bra. Tyvärr så har marsvin och kanin pellets lite för hög energihalt. Bra hö skall ges. Se till att höet inte har något mögel eller är infekterad med skadedjur.

Chinchillor är mycket förtjusta i torr frukt och nötter. Färska morrötter, klippt gräs och väl tvättade grönsaker kan också ge.   Det finns idag chinchilla pellets vilket jag även rekommenderar. All nyinsatt foder skall ges långsamt så att kroppen kan vänja sig.

Chinchillor bör dricka vatten ur vattenflaskor. Förorenat vatten kan orsaka sjukdomar så håll flaskan ren.

Hantering
Chinchillor är inte svåra att hantera och de bits sällan. När man lyfter dem skall hålla dem runt skulderbladen som man gör med andra gnagare. Om man skulle hålla i pälsen eller är för tuff mot dem så kan de tappa hår. Detta kallas på engelska för ”fur slip”. Det kan ta upp till 4-6 månader innan huden växer ut. För att undvika detta skall chinchilla plockas upp vid basen av svansen, den som är nära kroppen med den ena handen. Den andra handen skall man hålla runt kroppen.

Förvuxna tänder
Förvuxna tänder hos Chinchilla är troligtvis den mest vanliga sjukdomen. Kindtänderna blir förvuxna. Detta problem orsakar sår på tunga och mun och gör att djuret inte kan äta foder
Kliniska symtom är att djuret dräglar och våt hud vid kind, bröst och framfötterna.  Vid dessa problem skall man uppsöka veterinär genast. Diagnosen konfermeras via muninspektion och/eller röntgen.
Tyvärr är behandlingen svår och behandlingen behöver vanligtvis ske livet ut. Regelbunden behandlingen med klippning samt slipning av övervuxna tänder under narkos är den enda behandlingen.

Pälstuggning
Hos pälstuggning tuggar djuret på sig själv eller på sin partner. Pälsen ser ut som om den har blivit tuggad av nattfjärilar. Orsaken är inte riktigt klart men uttråkning, lite grovfoder, smutsig hud, felaktig utfodring eller ärftliga faktorer kan vara orsaken.

Inflammation av tarm
Orsaken till inflammation i tarm orsakas av många bakterier, ex Clostridium E. coli, Proteus, Pseudomonas mm. Ta träckprov från avföring  och gör sensitivitetstest.

Lunginflammation
Orsaken är även här också av bakterier, ffa Pseudomonas och Pasturella. Fuktighet och drag kan orsaka sjukdomen.

För information om chinchilla, gå till Svenska Chinchilla Avelsföreningen.