FORL

FORL står för Feline Odontoclastic Resorption Lesions hos katt. FORL är ett tandlidande hos katt.

Sjukdomen karakteriseras av en successiv nedbrytning av tänderna och drabbar även vilda kattdjur. Intressant nog tycks antalet fall av sjukdomen öka.

Sjukdomen är mycket smärtsam. Ofta har drabbade katter svårt att äta, framförallt när de bjuds hård och kall mat. FORL ses ofta på kindtänderna men alla tänder kan drabbas. Flera tänder kan vara angripna och skadornas svårighetsgrad kan variera mellan olika tänder hos samma individ. Ofta söker djurägaren veterinärvård för att katten har dålig aptit. Men FORL upptäcks även vid rutinmässiga munsaneringar. Sjukdomen utgörs av varierande grader av förlust av tandsubstans.

Skadorna delas in i fyra olika stadier:

  • Från början ses grunda ytskador nära tandköttskanten, som inte går in i tandbenet.
  • Stadie två omfattar defekter som sträcker sig in i tandbenet. Då tandens pulpa och tandbenet har förbindelse med varandra blir skadan mycket smärtsam.
  • Vid tredje stadiet har pulpahålan angripits.
  • Fjärde stadiet omfattar förlust av normal tandstruktur såsom förlust av tandens krona, nedbrytning av roten eller sammanväxning av rotrester. Nedbrytningen av roten kan vara så omfattande att kronan helt saknar rötter och endast sitter fast i tandköttet.

Andra till fjärde stadiet ses tydligt vid röntgenundersökning av angripna tänder. Katter med FORL lider vanligen även av inflammation i vävnaden som håller tanden på plats. Det tycks inte finnas någon entydig köns- eller raspredisposition för sjukdomen. Dock verkar FORL öka med stigande ålder.

För närvarande finns ingen behandlingsmetod som avbryter sjukdomsförloppet. Idag rekommenderar man att tänder som har skador som sträcker sig in i tandbenet dras ut. När det gäller långt gångna defekter görs ofta en kronamputation istället för att dra ut tanden på grund av att roten är så skör och lätt går sönder. Det är viktigt med återbesök dels för att se att inga komplikationer tillkommit samt att inga fler tänder angripits.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.