Resa i välden

Det finns två registrerade rabiesvaccin i Sverige, Nobivac Rabies som har tre års giltighetstid (3 x 365 dagar) och Rabisin som har ett års giltighet (365 dagar).

Det som gäller enligt lag vid resa inom EU med hund och katt är att:

  • Katten skall vara id-märkt. Om ditt djur id-märks nu gäller enbart chip-märkning
  • Katten skall ha ett pass för sällskapsdjur
  • Katten skall vara vaccinerad mot rabies.
  • Djuret skall vara minst tre månader vid vaccinationen och den måste ske minst tre veckor innan utresa. Giltighetstiden är ett eller tre år beroende på vaccin.
  • Hundar som ska föras till Finland, Storbritannien, Irland eller Malta ska avmaskas mot dvärgbandmask inom intervallet 24-120 timmar (det vill säga en-fem dagar) före införseln. Avmaskningen ska göras med prazikvantel eller likvärdigt preparat och ska utföras av veterinär.

Särskilda krav gäller för den som pendlar till Finland med sitt djur. Hundar som skall föras in till Norge måste avmaskas, men det får djurägaren utföra och intyga själv på särskild blankett. Förutom det som krävs enligt lag finns olika rekommendationer beroende på vart resan går. Generellt rekommenderas alltid vaccination mot de vanligaste infektionssjukdomarna (valpsjuka, smittsam leverinflammation och parvo) samt fästingskydd.

Avmaskning rekommenderas starkt efter vistelse i områden där rävens dvärgbandmask förekommer. För information angående andra parasiter och infektionssjukdomar, se SVA:s hemsida. Vid resa utanför EU, kontakta alltid landets (och transitländers) ambassad för information om införsel samt Jordbruksverket för regler för återinförsel. Bra länkar att titta på är

Jordbruksverket

SVA