Vaccinationprogram för katt

Att vaccinera sin katt i dag är en självklarhet för den medvetne kattägaren. Mot vilka sjukdomar varierar från land till land beroende på prevalens och endemiska sjukdomar.

Man kan delat in vaccinerna i basvacciner som alla katter bör vaccineras mot, och  tilläggs-vacciner. De sjukdomar man rekommenderar alla katter ska vaccineras mot är kattpest och kattsnuva. De är så pass allmäna att alla katter riskerar att möta smittan.

Kattpest (FPV)

Orakas av felint panleukopenivirus, som tillhör familjen parvovirus. Viruset delar sig i celler som har snabb delningsfrekvens tex tarmceller och stamceller. Följen blir besvär med magen och tarmen samt att kroppen producerar lite vita blodceller (kroppens soldater). Sjukomen är allvarlig och leder inte sällan till döden.

Smittan sker via faeces och viruset kan ligga mycket länge , ev i åratal, i kattens närmiljö och fortfarande vara infektiv.

Kattsnuva (FHV och FCV)

Kattsnuva är ett samlingsnamn för övre luftvägssjukdomar orsakade av felint herpesvirus (FHV) eller felint calcivirus (FCV). De är mycket smittsamma, men leder sällan till döden. Däremot leder de ofta till besvärliga övre luftsjukdomar som kan orsaka lidande för de drabbade katterna.

Viruset lever väldigt kort tid utan för katten. Felint herpesvirus finns dock som regel kvar i katten livet ut efter infektion. Viruset ligger latent (gömd) och kan ge ett utbrott när katten är nedsatt, tex vid stress, sjukdom eller dräktighet.

Felint Calcivirus överlever längre än herpesviruset, upp till en vecka, i miljön. Vanligtvis utsöndrar katter viruset i 2-3 vekcor, men vissa katter fortsätter kontinueerligt att utsöndra viruset i månader till år.

Klamydofila

Klamydofila är ett så kallat tillägsvaccin orsakat av Chlamydophilia felis. C felis är en bakterielll infektion som kan ge ögoninfektionenr och lindriga luftvägssymtom. Sjukdomen kan behandlad med långvarig antibiotika beandling upp till 4-6 veckor.

Rabies

Med öppnare granser väljer många att ta med sin katt på utomlandsresa. Den enda vaccinationen som är obligatoris för att katten ska återvända till Sverige är vaccination mot rabies.