Blodanalys – före narkos

Om ditt djur fått en tid inbokad för en behandling som kräver narkos rekommenderar ER VETERINÄR Erik Ehnvall att det utförs en blodanalys före narkosen. Detta går att utföra hos ER VETERINÄR Erik Ehnvall.

Veterinär Erik Ehnvall ER VETERINÄR LINKÖPING

Sött sovande katter

Före narkosen kommer ER VETERINÄR Erik Ehnvall att utföra en grundlig undersökning för att kunna identifiera eventuella förhållanden som kan orsaka problem för ditt djur. Eftersom det finns en möjlighet för, att man vid en fysisk undersökning inte upptäcker alla hälsoproblem, rekommenderar ER VETERINÄR Erik Ehnvall att en blodanalys profil görs innan narkosen. De tester som ER VETERINÄR Erik Ehnvall rekommenderar är de samma som din egen läkare skulle utföra på dig om du skulle genomgå en narkos och dom är lika viktiga.

Det är vikigt att komma ihåg att en blodanalys profil inte fullständigt utesluter komplikationer. Den reducerar dock risken för att komplikationer ska tillstöta vid narkos, samtigt som den möjliggör upptäckten av problem som annars skulle kunna kräva ytterligare behandlingar.