Identitetsmärkning

Alla hundar som bor i Sverige ska märkas med ett unikt id-nummer. Id-nummret skall anmälas till Jordbruksverkets centrala hundregister. I registret skall det finnas uppgifter om både hunden och djurägaren.

  • Du är skyldig att märka och registrera din hund innan den är fyra månader.
  • Om du köper en hund som är äldre än tre månader ska du märka och registrera den inom fyra veckor.
  • Om du köper en hund som redan är märkt och registrerad ska du anmäla att den fått ny ägare.
  • Du ska också anmäla till registret om hunden dör, om du byter namn på hunden, om du flyttar eller om förhållandena ändras på annat sätt.

Tatuering eller mickrochip
Det finns två märkningsmetoder för hundar – tatuering eller mickrochip. ER VETERINÄR Erik Ehnvall får göra båda metoderna.

Ska du resa utomlands med din hund ska den märkas med mikrochip. Rådfråg gärna ER VETERINÄR Erik Ehnvall om du är osäker på vilken metod som passar dig.