Resa i världen

Det finns tre registrerade rabiesvaccin i Sverige (2017-05-03).

Om ni har frågor som gäller resa inom och utanför EU rekommenderar ER VETERINÄR Erik Ehnvall att ringa Jordbruksverket (Tfn 036-15 50 00) för råd, stöd och information. Om ni skall åka utanför EU rekommenderar ER VETERINÄR Erik Ehnvall är det bäst att även ringa ambassaderna till respektive land ni skall åka till. Skaffa alla dokument i tid. De finns inte hos oss veterinärer. De finns på ambassaderna.

KOM I HÅG, DET KAN VARA OLIKA REGLER FÖR ATT ÅKA UTOMLANDS OCH KOM HEM TILL SVERIGE IGEN.

Veterinär Erik Ehnvall ER VETERINÄR LINKÖPING

Pass för Sällskapsdjur hos ER VETERINÄR

 

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur   https://www.sva.se/djurhalsa/hund/resa-utomlands-med-hund
Film om vad man skall tänka på inför att man skall resa med hund och katt
Att resa med djur
Undvik smuggelhund när du skaffar djur