Vaccinationsprogram för hund

Effektiva vacciner har gjort att man numer sälan ser några utbrott i Sverige av de livshotande sjukomarna valpsjuka, hepatit och parvo, vilket kan få hundägare att ifrågasätta nödvändigheten av att vaccinera.

Både i Sverige och internationellt rekommenderas att alla hundar ska vaccineras mot valpsjuka, hepatit och parvo. Övriga sjukkomar som te x kennelhosta, leptospiros och rabies bör man vaccinera om hunden lever i en miljö där den riskerar att smittas, eller om hunden ska resa utomland.

Vaccinerana bör därför delas upp i Basvacciner och Tilläggsvacciner.