Eget laboratorium

Veterinär Erik Ehnvall ER VETERINÄR LINKÖPING

ER VETERINÄR Erik Ehnvall laboratorium

Många diagnoser kräver att veterinärer tar prover på ditt djur. Därför är det en stor tillgång att ha ett eget laboratorium, där ER VETERINÄR Erik Ehnvall får provsvaren direkt. Detta gör utredningsarbetet snabbare och mer effektivt. Många gånger kan du som djurägare få provsvaren redan innan du går hem.

Kliniken har moderna analysutrustningar. Vårt lab analyserar bland annat blodprover, cellutstryk,  parasitundersökningar, urinprover och bakterieodlingar. I blodproverna kontrolleras bland annat lever- och njurvärden, blodbrist, sockersjuka och infektionsbild.

Krävs det specialanalyser, exempelvis vävnads och tumöranalyser så skickar ER VETERINÄR Erik Ehnvall dem till andra laboratorium i Sverige eller utomlands.

Veterinär Erik Ehnvall ER VETERINÄR LINKÖPING

ER VETERINÄR Erik Ehnvall laboratorium

Tänker du para din tik, men är osäker på om det är dags, kan ER VETERINÄR Erik Ehnvall hjälpa dig med ett vaginalutstryk och en progesterontest som som ger dig ett mer exakt svar på när hon höglöper. ER VETERINÄR Erik Ehnvall har samarbete med Universitets Sjukhuset (US) i Linköping för blodprovstagning av progesteron eller gulakroppshormonet för parning. Detta innebär att ER VETERINÄR Erik Ehnvall tar ett blodprov på djuret och att du som djurägaren åker upp till US med en remiss och blodprovet. ER VETERINÄR Erik Ehnvall får labsvaret via telefon. ER VETERINÄR Erik Ehnvall ringer sen upp djurägaren om blodprovssvaret och berättar när det är dags för parning.