Checklista för resa

Checklista för ditt husdjur inom Sverige när du reser:

 • Djuret ska vara säkrad vid inbromsningar, använd djurbälte eller bur. Om ditt djur är lös i bilen gäller inte försäkringen. Buren ska vara fastspänd och krocksäker.
 • Glöm inte att rasta djuret under resan om resan är lång. Jordbruksverket föreskrifter säger att djuret ska rastas var 3:e timma om bilen är stilla och var 6:e timma om bilen rör på sig
 • Ha alltid med vatten så att djuret kan få dricka
 • Djur får aldrig förvaras permanent i bilen
 • Om det är över + 25 °C eller under – 5 °C får man inte lämna djuret obevakad i bilen enligt Jordbruksverket.
 • Ser till att det finns god ventilation och möjlighet till skugga i fordonet ni reser i

Checklista inför resan utomlands

 • Börja med att skaffa ett EU-pass (Det kan du skaffa hos ER VETERINÄR). I den ska följande skrivas in av veterinären:
  • Id-nummer
  • Vaccinationer (ex rabies)
  • Behandlingar  (ex mot rävens dvärgbandmask) 
 • Kontrollera att alla uppgifter i passet är korrekta.
 • Undersök införselreglerna för det land du ska resa till. Vissa hundraser inte är tillåtna i vissa länder. Information om vilka krav och regler ditt land kräver hittar du hos respektive lands ambassad och Jordbruksverket.
 • Kontrollera införselreglerna till Sverige. Från vissa länder gäller karantän och det är alltid bra att få ta med ditt djur hem igen. Att åka dit du ska är en sak, att åka hem igen är en annan. För aktuell information, se Jordbruksverket.
 • Kolla om det finns några sjukdomar eller parasiter dit du ska som vi inte har i Sverige. Även om djuret uppfyller alla reglerna för in- och utförsel så finns det andra sjukdomar djuret kan få. För mer information se Statens veterinärmedicinska anstalts hemsida.
 • Anmäl hos tullen på tillbaka resan