Coronavirus – Finns det på djur?

Finns Coronaviruset på djur? Hur ser det ut egentligen?

Det skulle ta för lång tid att förklara alla olika coronavirus så jag har endast gjort en lista på hur man klassificerar dem: