Rabies – Ett hot i världen

Rabies utgör fortfarande ett globalt hälsomässigt problem. I 99,9 % av fallen har smittan dödlig utgång och därmed allvarliga konsekvenser för människor och djur:

  • Rabies kräver 1 människoliv var 10e minut
  • 40 % av offren är barn
  • 3,3 miljarder människor på världsnivå riskeras att smittas

Rabies kan förebyggas genom vaccination
Eftersom över 95 % av rabiesfallen hos människor orsakas av smitta från hundar, kommer ett ökat antal vaccinerade hundar och katter på världsnivå innebära att människoliv kan räddas.

VAR GOD OCH VACCINERA DITT HUSDJUR I GOD TID INNAN RESAN!!

HA EN TREVLIG SEMESTER!!!