Prislista hund och katt

Priserna är inklusive moms (exlusive ev resa och  inställelse) och gäller under normal arbetstid (ej jour).
(Med reservation för ev prisförändringar och felskrivning)

Kort eller Swish betalning tillämpas. Kontanter kommer ER VETERINÄR att sluta med från den 1 februari 2017. Detta är tyvärr slutat med då det finns ökad risk för rån och inbrott. Fakturering är tyvärr inte möjligt. Kom i håg att när försäkringsföretagen är stängda går det inte att direktreglera.

Förutom nedanstående behandlingar så gör vi andra saker också. Se gärna här.

Poliklinikavgifter
En poliklinisk konsultation tar ca 20 min. Ifall det krävs tex blodprov och urinprov mm i samband med undersökningen blir priset högre. Utredningsavgifter tillkommer vid utökade undersökningar (hud, hälta mm).

Poliklinik avgift kanin/fågel/marsvin mm………………………..420:-
Poliklinik avgift hund/katt………………………………………………570:-

Paketpris (gäller djur under 6 mån)
(OBS!!! Gratis ombesiktning ingår inom 2 månader från första besiktningen för valpar och kattungar, 10% rabatt för uppföddare. )
(Kan inte kombineras)
Besiktning, vaccination och chip (per kattunge/valp)……….650:-
Besiktning, 2 vaccinationer och chip (per kattunge)…………830:-
Uppfödare (bes, vacc och chip (per kattunge/valp)…………..585:-
Uppfödare ( bes, 2 st vacc + chip (per kattunge)………………747:-

Vaccination och id-märkning
Om du har med dig fler djur får du 20 % rabatt på nästföljande djur vid vaccination (OBS, samma djurägare). Detta gäller ej rabies vaccination eller grundvaccination katt.

Utfärdande av pass………………………………………………………….355:-
Vaccination rabies +pass …………………………………………………930:-
Vaccination hund och katt………………………………………………..365:-
Vaccination för nästa djur (20 % rabatt, samma djurägare) ..292:-
Rabiesvaccination…………………………………………………………..475:-
Grundvaccination katt (2 vacc/2 olika ggr)………………………..620:-
Id-märkning (chip)…………………………………………………………375:-
Id-märkning (öra i samband med kastration)……………………360:-

Kastrationer (Priserna gäller friska, ej dräktiga djur)
Kastration hankatt (NK)………………………………………………….655 :-
Kastration honkatt (OHE)………………………………………………1155:-

Tovklippning (ej inkl. ev. blodprovstagning mm)
Tovklippning katt hela djuret ………………………………………..1360:-
Tovklippning katt halva djuret………………………………………..975:-

Tandstensborttagning
Tandsten hos hund inkl narkos………………………………………2190:-
Tandsten hos katt inkl narkos………………………………………..1420:-

Vid uteblivna/återbud av  besök, läs mer här.

Hembesök (information om hembesök)

Vid hembesök finns 3 olika kostnader
1)     Inställelse för hund och katt = 525 :- (gäller för enkel resväg 30 min)
2)     Kilometerkostnad = 6,50 kr per kilometer (+ eventuella parkeringskostnader)
3)     Behandlingskostnader. Enligt överenskommelse.

Reskostnadstillägg utgår med 280 kr för varje påbörjad 15 minuter för den totala restid som överstiger 30 minuter (enkel väg). Även om ni har flera djur kostar det endast en inställelse och en kilometerkostnad per besök, oavsett hur många djur som behandlas.

För våra patienters bästa har vi som regel att i varje läge utföra de undersökningar, behandlingar, provtagningar, övervakning och övriga åtgärder som är bäst för patientens välbefinnande och tillfrisknande. Från början är det oftast inte möjligt att förutse hur omfattande resurser och därmed kostnader som kommer att behövas. Den slutliga kostnaden kan därför avvika från priserna ovan och eventuella prisförslag. Om Du vill sätta en absolut kostnadsgräns måste vi få veta det från början!