GDPR – Dataskyddsförordningen

HOS ER VETERINÄR

Som kund hos oss samtycker du till behandling av dina personuppgifter (bl.a. personnummer, organisationsnummer, försäkringsnummer, namn, bostadsadress, telefonnummer, e-postadress och ditt djurs chip- och/eller tatueringsnummer) och att vi  lagrar personuppgifterna elektroniskt hos oss. Detta enligt Dataskyddsförordningen(GDPR, The General Data Protection Regulation). Personuppgiftsansvarig är ER VETERINÄR I LINKÖPING AB (Org nr 556883-4997) Skogslyckegatan 10, 587 26 Linköping. E-post: info@erveterinar.se.

Detta görs bl.a. för att:

 • följa bokföringslagens krav (kräver att vi lagrar bokföringsuppgifter i minst 7 år)
 • följa journalföringslagens krav (kräver att vi lagrar journaler i minst 5 år)
 • hjälpa dig vid direktreglering mot försäkringsbolag när du vill detta
 • kunna remittera en patient till annan instans
 • kunna skicka prover från ditt djur till annan instans
 • kunna skriva ut ett recept för ditt djur till apoteket
 • kunna utföra intyg för ditt djur
 • bistå myndigheter i samband med brottsutredning, smittspårning och smittbekämpning
 • kunna kontakta dig för påminnelser om vaccination, provtagning, undersökning etc.
 • kunna informera dig om incidenter som skett med betydelse för din person eller ditt djur
 • administrera avtal/transaktioner mellan oss.

Gällande marknadsföring används personuppgifter enbart för information och marknadsföring från ER VETERINÄR I LINKÖPING AB och lämnas ej ut till tredje part.

Radering av data sker automatiskt enligt lag. Begäran av registerutdrag och/eller rättelse skall skickas per brev till ER VETERINÄR I LINKÖPING AB, Skogslyckegatan 10, 587 26 Linköping.  Läs mer om Dataskyddsförordningen (GDPR) på Datainspektionens hemsida.