Länkar

Läkemedelslänkar för veterinärer
Följande länktips är tänkta som en hjälp för praktiserande veterinärer att hitta relevant information om gällande regler för användning av läkemedel åt djur i Sverige.
Biverkningsrapportering
MRL-värden. Klassificering av olika substanser (EEG nr 37/2010)
Veterinärer och homeopati i lagstiftningen
Jordbruksverkets information om läkemedel (Här hittar du bland annat länkar till sexmånaderslistan och till MRL-förordningen.)
Karenstidslistan
Licensansökan
Licensföreskrifter
Monografier för godkända veterinärmedicinska läkemedel
MRL-förordningen (470/2009)
European Platform for the Responsible Use of Medicines in Animals

Myndigheter:
Jordbruksverket
Statens Livsmedelsverk (SLV)
Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA)
Läkemedelsverket
Veterinära författningshandboken
Arbetsmiljöverket
EUs webb-portal
FNs djurskyddsportal

Universitet:
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (SLU)
Veterinärmedicinska föreningen (VMF) (studentkåren, SLU)
Universitetsdjursjukhuset, SLU
Veterinärmedicinska fakulteten, Helsingfors. Finland
Köpenhamns Universitet, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Danmark
Norges Veterinaerhögskole
The European School for Advanced Veterinary Studies (ESAVS)
University of Veterinary Science – Budapest
European College of Veterinary Surgeons

Fackliga organisationer, lagar m m:
Sveriges Veterinär Förbund (SVF)
Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO)
PTK (Förhandlings- och samverkansrådet PTK)
AkademikerAlliansen
Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa (AEA)
Akademikerförbunden, AHT
Lagen om anställningsskydd
Lag om medbestämmande i arbetslivet
Arbetstidslagen
Min Pension
PTK Rådgivningstjänst – personliga råd om pensioner och försäkringar
Collectum (knutpunkt för ITP)
Avtalsförsäkringar
Arbetsmiljöupplysningen
Trygghetsrådet (privatanställda)
Trygghetsstiftelsen (statligt anställda)
Företagarna

Nordiska veterinärförbund:
Den Danske Dyrlaegeforening
Den Norske Veterinaerforening
Finlands Veterinärförbund
Dýralæknafélags Íslands

Övriga organisationer:
Veterinärer utan gränser – Sverige
World Veterinary Association (WVA)
Federation of Veterinarians of Europe (FVE)
Svensk Djursjukvård
World Small Animal Veterinary Association (WSAVA)
British Small Animal Veterinary Association (BSAVA)
World Equine Veterinary Association (WEVA)
British Equine Veterinary Association (BEVA)
International Federation for Animal Health (IFAH)
American Veterinary Medical Association (AVMA)
The Federation of European Companion Animal Veterinary Associations (FECAVA)
American Animal Hospital Association (AAHA)
Riksföreningen Anställda inom Djursjukvården – RAID
Gård och djurhälsan
Svenska Klövvårdsföreningen
Lantbrukarnas Riksförbund (LRF)
Svenska Kennelklubben (SKK)
Svenska Hundklubben
SVERAK – Sveriges Kattklubbars Riksförbund
Svenska Travsportens Centralförbund (STC)
Svenska Ridsportförbundet
LRF Mjölk
Sveriges Djurbönder
Djurskyddet Sverige
Veterinär omtanke om våldsutsatta (VOOV – Jourhem åt djuren så att våldsutsatta kan fly)

Bibliotek mm:
Acta Veterinaria Scandinavica
SLU-avhandlingar och examensarbeten
Science direct
International Veterinary Information Service

Användbara veterinära länkar:
Kalendarium för internationella veterinära evenemang
Veterinärhistoriska museet, Skara
Fass Vet
Hästodontologer och deras utbildning (SLU)
Vetabolaget
Svenska Sällskapet för djurtandvård
Veterinären.nu – veterinära frågor och svar på svenska
International Cat Care
The European Advisory Board on Cat Diseases
FIP and feline blood typing
Journal of the American Hospital Association (JAAHA)
Veterinary public health
Mercks Veterinär manual på nätet
VetContact
Vetstream – Klinisk information från
Amerikansk hästveterinärsida
Småfesidorna, sjukdomar hos getter och får (på norska)
DEFRA – Department for Environment Food and Rural Affairs
Pighealth
Companion Animal Diagnostics, University of Glasgow
Teckningar av RMM

Smittsamma djursjukdomar
OIE
WikiVet
Epiwebb

Övriga länkar utanför Veterinärmedicinen
Högskoleverkets doktorandhandbok
Gröna jobb

Stipendieinformation
www.stipendieinfo.se
Global Grant

Krematorium
Kullsäters Smådjurskrematorium