Priser

Priserna är inklusive moms (exlusive ev resa och  inställelse) och gäller under normal arbetstid (ej jour).
(Med reservation för ev prisförändringar och felskrivning)

VI HAR JOUR I MÅN AV TID PÅ KVÄLLAR OCH NÄTTER, VARDAGAR OCH HELGER. 

Alla vanliga betalkort, kreditkort och Swish betalning tillämpas. ER VETERINÄR klinik är en kontantlös klinik. (Om ni bara har kontanter så får ni tyvärr vänta tills en annan dag för att få växeln tillbaka,då vi inte har växel på kliniken.) Fakturering är tyvärr inte möjligt. Kom i håg att när försäkringsföretagen är stängda går det inte att direktreglera.

Förutom nedanstående behandlingar så gör vi andra saker också. Se gärna här.

POLIKLINIKAVGIFT 
Hund och katt675:-
Kanin/Fågel/Marsvin mm450:-
Veterinär utredning, konsultation1045:-
Veterinär utredning omfattande, konsultation1490:-
Receptförskrivning med eller utan besök105:-
JOURKONSULTATION via telefon som inte ger ett besök (kvällar och nätter) betalas via Swish (kvitto, remiss och journal ingår)490:-
Vid blodprov, laboratorietester, operationer mm ökar kostnaden
BESIKTNINGAR 
Valp (SKK registrad) Vaccination, besiktning och chip (Gratis ombesiktning inom 2 månader)670:-
Kattunge (SVERAK eller SNRF registrerad) Vaccination, besiktning och chip (Gratis ombesiktning inom 2 månader)670:-
Kattunge (ej SVERAK eller SNRF) 2 vaccinationer (grundvaccination) besiktning och ID-märkning (Gratis ombesiktning inom 2 månader)850:-
Besiktning vuxen hund/katt610:-
Paketpris (gäller djur under 16 veckor, kan ej kombineras)
(OBS!!! Gratis ombesiktning (om besiktning skett hos ER VETERINÄR) ingår inom 2 månader från första besiktningen för valpar och kattungar. Uppfödare: Registeringsintyg för rashund (SKK) eller raskatt (SVERAK eller SNRF)
KASTRATION 
Hankatt710:-
Honkatt1200:-
Kanin/iller hane
970:-
Kemisk kastration av frisk hanhund - 6 månader1945:-
Kemisk kastration av frisk hanhund - 12 månader3025:-
Gäller friska, ej dräktiga djur. Andra djur kastreras också på kliniken.
RABIES OCH PASS 
Utfärdande av EU-pass560:-
Vaccination rabies och EU-pass965:-
Rabiesvaccination510:-
EU-pass och chipmärkning905:-
Vid första vaccinatinon måste det gå 3 veckor innan du får resa med ditt djur.
VACCINATION 
Hund, DHPPi vet395:-
Hund, Pi vet395:-
Katt, Tricat395:-
Katt, Ducat395:-
Grundvaccination katt (2 vacc/2 olika ggr)635:-
Vaccinering Iller (Tyvärr har vi inte alltid detta hemma så ni måste kontakta oss före)575:-
Om du har med dig fler djur får du 20 % rabatt på nästföljande djur vid vaccination (OBS, samma djurägare). Detta gäller ej rabies vaccination eller grundvaccination katt.
ID-MÄRKNING 
Chipmärkning i samband med sövning380:-
Öronmärkning i samband med sövning380:-
Chipmärkning450:-
HEMBESÖK 
Inställelse (gäller för enkel resa under 20 minuter)595:-
Vid längre inställelse än 20 min (enkel resväg). Gäller per 20 min305:-
Bilersättning per km7,90
Parkeringsavgift (kan tillkomma ifall ni inte har egen parkering)Kan tillkomma
BehandlingskostnaderEnligt överenskommelse
Även om ni har flera djur kostar det endast en inställelse och en kilometerkostnad per besök, oavsett hur många djur som behandlas.

Vid uteblivna/återbud av  besök, läs mer här.

För våra patienters bästa har vi som regel att i varje läge utföra de undersökningar, behandlingar, provtagningar, övervakning och övriga åtgärder som är bäst för patientens välbefinnande och tillfrisknande. Från början är det oftast inte möjligt att förutse hur omfattande resurser och därmed kostnader som kommer att behövas. Den slutliga kostnaden kan därför avvika från priserna ovan och eventuella prisförslag. Om Du vill sätta en absolut kostnadsgräns måste vi få veta det från början!