Priser

Priserna är inklusive moms (exlusive ev resa och  inställelse) och gäller under normal arbetstid (ej jour).
(Med reservation för ev prisförändringar och felskrivning)

JOUR I MÅN AV TID

Alla vanliga betalkort, kreditkort och Swish betalning tillämpas. ER VETERINÄR klinik är en kontantlös klinik. (Om ni bara har kontanter så får ni tyvärr vänta tills en annan dag för att få växeln tillbaka,då vi inte har växel på kliniken.) Fakturering är tyvärr inte möjligt. Kom i håg att när försäkringsföretagen är stängda går det inte att direktreglera.

Förutom nedanstående behandlingar så gör vi andra saker också. Se gärna här.

POLIKLINIKAVGIFT 
En konsultation tar ca 20 min och då gäller endast undersökning. Vid blodprov, laboratorietester, operationer mm så ökar kostnaden.
Hund och katt675:-
Kanin/Fågel/Marsvin mm475:-
BESIKTNINGAR 
Paketpris (gäller djur under 16 veckor, kan ej kombineras)
(OBS!!! Gratis ombesiktning (om besiktning skett hos ER VETERINÄR) ingår inom 2 månader från första besiktningen för valpar och kattungar. Uppfödare: Registeringsintyg från SKK (rashund) eller SVERAK (raskatt)).
Valp (Uppfödare) Vaccination, besiktning och chip639:-
Kattunge (Uppfödare) Vaccination, besiktning och chip621:-
Kattunge (Uppfödare) 2 st vaccinationer (grundvaccination), besiktning och chip806:-
Valp (ej uppfödare) Vaccination, besiktning och id-märkning710:-
Kattunge (ej uppfödare) Vaccination, besiktning och id-märkning690:-
Kattunge (ej uppfödare) 2 vaccinationer (grundvaccination) besiktning och id-märkning895:-
KASTRATION 
Gäller friska, ej dräktiga djur. Andra djur kastreras också på kliniken.
Hankatt720:-
Honkatt1190:-
RABIES OCH PASS 
Vid första vaccinatinon måste det gå 3 veckor innan du får resa med ditt djur.
Utfärdande av pass560:-
Vaccination rabies och pass965:-
Rabiesvaccination510:-
VACCINATION 
Om du har med dig fler djur får du 20 % rabatt på nästföljande djur vid vaccination (OBS, samma djurägare). Detta gäller ej rabies vaccination eller grundvaccination katt.
Hund, DHPPi vet395:-
Hund, Pi vet375:-
Katt, Tricat375:-
Katt, Ducat375:-
Grundvaccination katt (2 vacc/2 olika ggr)635:-
ID-MÄRKNING 
Chipmärkning i samband med sövning380:-
Öronmärkning i samband med sövning380:-
Chipmärkning450:-
HEMBESÖK 
Även om ni har flera djur kostar det endast en inställelse och en kilometerkostnad per besök, oavsett hur många djur som behandlas.
Inställelse (gäller för enkel resa under 20 minuter)595:-
Vid längre inställelse än 20 min (enkel resväg). Gäller per 20 min305:-
Bilersättning per km7,90
Parkeringsavgift (kan tillkomma ifall ni inte har egen parkering)Kan tillkomma
BehandlingskostnaderEnligt överenskommelse

Vid uteblivna/återbud av  besök, läs mer här.

För våra patienters bästa har vi som regel att i varje läge utföra de undersökningar, behandlingar, provtagningar, övervakning och övriga åtgärder som är bäst för patientens välbefinnande och tillfrisknande. Från början är det oftast inte möjligt att förutse hur omfattande resurser och därmed kostnader som kommer att behövas. Den slutliga kostnaden kan därför avvika från priserna ovan och eventuella prisförslag. Om Du vill sätta en absolut kostnadsgräns måste vi få veta det från början!