Prislista hund och katt

Priserna är inklusive moms (exlusive ev resa och  inställelse) och gäller under normal arbetstid (ej jour).
(Med reservation för ev prisförändringar och felskrivning)

Kort eller Swish betalning tillämpas. ER VETERINÄR klinik är en kontantlös klinik. (Om det så att ni bara har kontanter så får ni tyvärr vänta tills en annan dag för att få växel tillbaka.) Fakturering är tyvärr inte möjligt. Kom i håg att när försäkringsföretagen är stängda går det inte att direktreglera.

Förutom nedanstående behandlingar så gör vi andra saker också. Se gärna här.

POLIKLINIKAVGIFT 
En konsultation tar ca 20 min och då gäller endast undersökning. Vid blodprov, laboratorietester, operationer mm så ökar kostnaden.
Hund och katt595:-
Kanin/Fågel/Marsvin mm440:-
PAKETPRIS (10 % RABATT FÖR UPPFÖDARE, GÄLLER ENDAST RASDJUR MED REGISTRERINGSBEVIS I SVERAK ELLER SKK) 
Paketpris (gäller djur under 6 mån, kan ej kombineras)
(OBS!!! Gratis ombesiktning ingår inom 2 månader från första besiktningen för valpar och kattungar. Uppfödare: Registeringsintyg från SKK (rashund) eller SVERAK (raskatt))
Kattunge (Besiktning, vaccination och chip665:-
Valp (Besiktning, vaccination, chipmärkning)685:-
Kattunge (Besiktning, chippning, 2 vaccinationer (Grundvaccination)970:-
KASTRATION 
Gäller friska, ej dräktiga djur
Hankatt750:-
Honkatt1185:-

Vaccination och id-märkning
Om du har med dig fler djur får du 20 % rabatt på nästföljande djur vid vaccination (OBS, samma djurägare). Detta gäller ej rabies vaccination eller grundvaccination katt.

Utfärdande av pass………………………………………………………….365:-
Vaccination rabies +pass …………………………………………………965:-

Vaccination hund  DHPPi………………………………………………..395:-
Vaccination hund Pi………………………………………………………. 375:-
Vaccination katt Tricat…………………………………………………….375:-
Vaccination katt Ducat……………………………………………………370:-
Vaccination för nästa djur (20 % rabatt, samma djurägare) 
Rabiesvaccination…………………………………………………………..490:-
Grundvaccination katt (2 vacc/2 olika ggr)………………………..635:-
Id-märkning (chip)…………………………………………………………385:-
Id-märkning (öra i samband med kastration)……………………385:-

Tovklippning (ej inkl. ev. blodprovstagning mm)
Tovklippning katt hela djuret ………………………………………..1630:-
Tovklippning katt halva djuret……………………………………….1500:-

Tandstensborttagning
Tandsten hos hund inkl narkos………………………………………2595:-
Tandsten hos katt inkl narkos………………………………………..1690:-

Vid uteblivna/återbud av  besök, läs mer här.

Hembesök (information om hembesök)

Vid hembesök finns 3 olika kostnader (gäller under normal arbetstid)
1)     Inställelse för hund och katt = 565 :- (gäller för enkel resväg 30 min)
2)     Kilometerkostnad = 7,50 kr per kilometer (+ eventuella parkeringskostnader)
3)     Behandlingskostnader. Enligt överenskommelse.

Reskostnadstillägg utgår med 280 kr för varje påbörjad 15 minuter för den totala restid som överstiger 30 minuter (enkel väg). Även om ni har flera djur kostar det endast en inställelse och en kilometerkostnad per besök, oavsett hur många djur som behandlas.

För våra patienters bästa har vi som regel att i varje läge utföra de undersökningar, behandlingar, provtagningar, övervakning och övriga åtgärder som är bäst för patientens välbefinnande och tillfrisknande. Från början är det oftast inte möjligt att förutse hur omfattande resurser och därmed kostnader som kommer att behövas. Den slutliga kostnaden kan därför avvika från priserna ovan och eventuella prisförslag. Om Du vill sätta en absolut kostnadsgräns måste vi få veta det från början!