Länkar

Myndigheter i Sverige

Jordbruksverket
Statens Livsmedelsverk (SLV)
Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA)
Läkemedelsverket
Veterinära författningshandboken
Arbetsmiljöverket
EUs webb-portal
FNs djurskyddsportal 

Läkemedelslänkar för veterinärer

Biverkningsrapportering
MRL-värden. Klassificering av olika substanser (EEG nr 37/2010)
Handbok i läkemedelsanvändning till djur
Veterinärer och homeopatika i lagstiftningen
Jordbruksverkets information om läkemedel  (Här hittar du bland annat länkar till sexmånaderslistan och till MRL-förordningen.)
Karenstidslistan
Licensansökan
Licensföreskrifter
MRL-förordningen (470/2009)
European Platform for the Responsible Use of Medicines in Animals

Fackliga organisationer, lagar mm

Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO)
PTK (Förhandlings- och samverkansrådet PTK) 
AkademikerAlliansen
Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa (AEA) 
Akademikerförbunden, AHT
Lagen om anställningsskydd
Lag om medbestämmande i arbetslivet
Arbetstidslagen 
Min Pension
PTK Rådgivningstjänst – personliga råd om pensioner och försäkringar
Collectum (knutpunkt för ITP)
Avtalsförsäkringar
Arbetsmiljöupplysningen
Trygghetsrådet (privatanställda)
Trygghetsstiftelsen (statligt anställda)
Företagarna

Nordiska Veterinärförbund

Sveriges Veterinär Förbund
Den Danske Dyrlaegeforening
Den Norske Veterinaerforening
Finlands Veterinärförbund
Dýralæknafélags Íslands 

Universitet

Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (SLU)
Veterinärmedicinska föreningen (VMF) (studentkåren, SLU)
Universitetsdjursjukhuset, SLU
Veterinärmedicinska fakulteten, Helsingfors
Köpenhamns Universitet, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Norges Veterinaerhögskole
The European School for Advanced Veterinary Studies (ESAVS)
University of Veterinary Science – Budapest
European College of Veterinary Surgeons

Övriga Organisationer

Veterinärer utan gränser – Sverige
World Veterinary Association (WVA)
Federation of Veterinarians of Europe (FVE)
Svensk Djursjukvård
World Small Animal Veterinary Association (WSAVA)
British Small Animal Veterinary Association (BSAVA)
World Equine Veterinary Association (WEVA)
British Equine Veterinary Association (BEVA)
International Federation for Animal Health (IFAH)
American Veterinary Medical Association (AVMA)
World Small Animal Veterinary Association (WSAVA)
The Federation of European Companion Animal Veterinary Associations (FECAVA)
American Animal Hospital Association (AAHA)
Riksföreningen Anställda inom Djursjukvården – RAID
Gård och djurhälsan
Svenska Klövvårdsföreningen 
Lantbrukarnas Riksförbund (LRF)
Svenska Kennelklubben (SKK)
Svenska Hundklubben
SVERAK – Sveriges Kattklubbars Riksförbund
Svenska Travsportens Centralförbund (STC)
Svenska Ridsportförbundet
LRF Mjölk
Sveriges Djurbönder
Djurskyddet Sverige
Veterinär omtanke om våldsutsatta (VOOV)

Användbara veterinära länkar

Apotekets djursida
Kalendarium för internationella veterinära evenemang
Veterinärhistoriska museet, Skara
Veterinärernas kamratgåva
Fass Vet
Hippocampus på SLU
Hästodontologer och deras utbildning (SLU)
Vetabolaget 
Svenska Sällskapet för djurtandvård
Veterinären.nu – veterinära frågor och svar på svenska
International Cat Care
The European Advisory Board on Cat Diseases
FIP and feline blood typing
Journal of the American Hospital Association (JAAHA)
Veterinary public health
Mercks veterinär manual på nätet
VetContact
Vetstream – Klinisk information från
Amerikansk hästveterinärsida
Småfesidorna, sjukdommar hos sau og geit
DEFRA – Department for Environment Food and Rural Affairs
Pighealth
Companion Animal Diagnostics, University of Glasgow
Teckningar av RMM

Smittsamma djursjukdomar

OIE
WikiVet
Epiwebb

Övriga länkar utanför veterinärmedicin

Högskoleverkets doktorandhandbok
Gröna jobb 

Stipendieinformation

www.stipendieinfo.se
Global Grant

 Krematorium

Kullsäters Smådjurskrematoium